Recovering Benjamin Franklin: An Exploration of a Life of Science and Service

B́a trước
Open Court Publishing, 1999 - 302 trang
0 Bài đánh giá
Google không xác minh bài đánh giá nhưng có kiểm tra để t́m nội dung giả và xoá nội dung đó khi t́m thấy
 

Nội dung mọi người đang nói đến - Viết bài đánh giá

Chúng tôi không t́m thấy bài đánh giá nào ở các vị trí thông thường.

Nội dung

Introduction
1
Franklins Life in Science
37
Common Good
76
Franklins Religious Thought
91
Franklins Moral Thought
135
Franklins Vision of the Social Good
175
Franklin and the Pragmatic Spirit
253
Works Cited
273
Index
293
Bản quyền

Ấn bản in khác - Xem tất cả

Thuật ngữ và cụm từ thông dụng

Thông tin thư mục