Themes in Drama: Volume 8, Historical Drama

B́a trước
James Redmond
Cambridge University Press, 17 thg 4, 1986 - 268 trang
 

Nội dung mọi người đang nói đến - Viết bài đánh giá

Chúng tôi không t́m thấy bài đánh giá nào ở các vị trí thông thường.

Các trang được chọn

Nội dung

the Catiline theme in Sallust and Jonson
17
chronicle plays in the wayang cepak
31
David and Bethsabe and
51
Mockery and mangling in Shakespeares Henry V
67
the designs for Richard II 1857
93
Gryphiuss Carolus Stuardus
113
Historical celebrities and the vaudeville imagination
129
the Napoleonic legend in nineteenthcentury
139
the shape of history in Robert E Sherwoods
163
Le Drapeau
177
Chronicles of wasted time
195
history politics and subjectivity
213
Who is Galileo?
225
Index
249
Bản quyền

Thuật ngữ và cụm từ thông dụng

Thông tin thư mục