Civil Rights Crossroads: Nation, Community, and the Black Freedom Struggle

B́a trước
University Press of Kentucky
0 Bài đánh giá
Google không xác minh bài đánh giá nhưng có kiểm tra để t́m nội dung giả và xoá nội dung đó khi t́m thấy

Civil Rights Crossroads brings together Lawson's most important writings, updated to offer fresh perspectives and penetrating insights into the continuing black struggle for equality in America.

Nội dung mọi người đang nói đến - Viết bài đánh giá

Chúng tôi không t́m thấy bài đánh giá nào ở các vị trí thông thường.

Ấn bản in khác - Xem tất cả

Tài liệu tham khảo sách này

Giới thiệu về tác giả

Over the past thirty years, Steven F. Lawson has established himself as one of the nation's leading historians of the black struggle for equality.

Steven F. Lawson is a professor of history at Rutgers University

Thông tin thư mục