Tổng tập văn học Việt Nam: trọn bộ 42 tập có chỉnh lư và bổ sung, Tập 18

B́a trước
Nhà xuất bản Khoa học xă hội, 2000
0 Bài đánh giá
Google không xác minh bài đánh giá nhưng có kiểm tra để t́m nội dung giả và xoá nội dung đó khi t́m thấy
Selected works of Vietnamese authors from the 10th century to 1945.

Nội dung mọi người đang nói đến - Viết bài đánh giá

Chúng tôi không t́m thấy bài đánh giá nào ở các vị trí thông thường.

Nội dung

Khải luận
7
Phan Bội Châu Sơ lược tiểu sử
31
Hồ thượng khóa lư phú
39
Bái thạch vi huynh phú
46
Trương Lương từ Hán quy Hàn phủ
53
Vịnh Thúy Kiều
60
Tặng ông An
66
Kể chuyện năm châu
73
Ai là Tổ nước ta? Người nước ta với sự nước ta
432
Anh Khờ
435
Văn tế đồng bào B́nh Phú chết v́ băo lụt
443
Kể cho các con nghe về cụ bà Phan Bội Châu
452
Tạ ơn người cho lịch năm mới I II
458
Một số câu đối Nôm 114
474
NGUYỄN HỮU CƯƠNG 1855 1912
481
NGUYỄN THẦN HIẾN 18561914
508

Tư hữu ngâm
83
Hải hồ khoan
92
Từ ngữ
98
Tap kư trích
113
Đông du kư chư đồng chí III
136
Việt Nam vọng quốc sử trích
142
Khuyến quốc dân tự trợ du học văn
151
Nam hải hô thần ca
157
Hải ngoại huyết thư trích
179
Ḥa lệ cổn ngôn
198
Thư gửi Phan Châu Trinh
206
Kính quốc nhân IIIIII
219
Ái quốc
229
Tước thái thiền sư
242
Chân tướng quân
253
Tái sinh sinh trích
267
Lược truyện Việt Ninh
278
Truyện Phạm Hồng Thái trích
284
Thơ chữ Hán từ 19171925
294
Văn tế Phan Châu Trinh
355
Khóc thanh niên
362
Đi thuyền đêm III
370
Hư 113 lang thu phiếm phú
385
Văn tế Cô Giang
407
Vọng tế các nữ đồng chí Cộng sản ở Nghệ Tĩnh
415
Đọc tập thơ ông Cao Bá Quát đề hậu ba bài I II III
422
CHU THƯ ĐỒNG 18561908
510
Đ̀NH TRỌNG LIÊN 18621916
516
TRẦN CAO VÂN 18661916
526
ĐẬU QUANG LĨNH 1867?
542
ĐẶNG THÚC HỨA 18701931
648
LÊ Đ̀NH CẨN 18701914
656
NGÔ QUANG ĐOẠN 18721945
665
TRẦN KỲ PHONG 18721941
685
ĐẶNG THÁI THÂN 18741910
693
PHẠM VĂN NGÔN 18801915
707
NGUYỄN Đ̀NH KIÊN 18791942
715
NGUYÊN QUANG DIỆU 18801936
725
NGUYỄN KHẮC NHU 18221930
737
VƯƠNG THỨC LƯƠNG 18221931
747
NGUYỄN HÀNG CHI 18851908
763
ĐẶNG ĐOÀN BẰNG 18871938
771
NGUYỄN THÁI HỌC 19021930
811
NGUYỄN THỤY ??
822
MAI LĂO BẠNG ?1942
829
LÊ VỎ ?1928
836
ĐẶNG TỬ KÍNH ?1928
842
ĐỖ CƠ QUANG ?1914
851
TRẦN QUỐC DUY ??
857
PHẠM VĂN THẢN ??
868
TRẦN HỮU LỰC ?1916 875 42 TRẦN HỮU LỰC ?1916
876
45 NGUYÊN THỊ GIANG ?1930
885

Thông tin thư mục