Cesar Chavez

B́a trước
Capstone, 1998 - 24 trang
0 Bài đánh giá
Presents the biography of Cesar Chavez, the Mexican American labor leader who achieved justice for migrant farm workers by creating a union to protect their rights.
 

Nội dung mọi người đang nói đến - Viết bài đánh giá

LibraryThing Review

Đánh giá của Người dùng  - tfink - LibraryThing

Gives famous quotes and chronological events of Cesar Chavez's life. I like the illustrations in this book. Đọc toàn bộ bài đánh giá

Các trang được chọn

Thuật ngữ và cụm từ thông dụng

Tài liệu tham khảo sách này

Guadalupe
Carla Zarebska
Xem một số câu liên quan - 2002

Giới thiệu về tác giả (1998)

Lucile Davis is a Capstone Press author.

Thông tin thư mục