Russian Journal of Inorganic Chemistry, Tập 37,Trang 729-1476

B́a trước
Chemical Society, 1992
0 Bài đánh giá
Google không xác minh bài đánh giá nhưng có kiểm tra để t́m nội dung giả và xoá nội dung đó khi t́m thấy

Từ bên trong sách

Nội dung mọi người đang nói đến - Viết bài đánh giá

Chúng tôi không t́m thấy bài đánh giá nào ở các vị trí thông thường.

Nội dung

SYNTHESIS AND PROPERTIES OF INORGANIC COMPOUNDS
729
The structure of potassium N2hydroxyiminopropionylglycinate 743 1469
743
The reactivity of transdinuclear complexes of platinumII with 756 1491
756
Bản quyền

4 phần khác không được hiển thị

Ấn bản in khác - Xem tất cả

Thuật ngữ và cụm từ thông dụng

Thông tin thư mục