Focus: The Hidden Driver of Excellence

B́a trước
Skillsoft, 2017 - 4 trang
7 Bài đánh giá
Google không xác minh bài đánh giá nhưng có kiểm tra để t́m nội dung giả và xoá nội dung đó khi t́m thấy

Nội dung mọi người đang nói đến - Viết bài đánh giá

Xếp hạng của người dùng

5 sao
0
4 sao
3
3 sao
1
2 sao
2
1 sao
1

Google không xác minh bài đánh giá nhưng có kiểm tra để t́m nội dung giả và xoá nội dung đó khi t́m thấy

LibraryThing Review

Đánh giá của Người dùng  - traumleben - LibraryThing

In a bit of irony, this book lacks focus. It's a decent survey of the overall importance of focus, but it ranges from light neuroscience, to environmental activism on, to leadership. Aside from ... Đọc toàn bộ bài đánh giá

LibraryThing Review

Đánh giá của Người dùng  - grandpahobo - LibraryThing

The first half of this book was fascinating. It presents excellent information and insight into how our brains work with regard to attention and focus. The second half was really just a collection of ... Đọc toàn bộ bài đánh giá

Ấn bản in khác - Xem tất cả

Thông tin thư mục