Performance Power

B́a trước
Joss Bennathan
Heinemann, 2001 - 244 trang
0 Bài đánh giá
Google không xác minh bài đánh giá nhưng có kiểm tra để t́m nội dung giả và xoá nội dung đó khi t́m thấy
Elements of drama & performance including excerpts from Gum & Goo (Howard Benton) - Bouncers (John Godber) - Richard II (Shakespeare) - Under Milkwood (Dylan Thomas) - King John (Shakespeare) - Long Day's Journey into Night (Eugene O'Neill) - Kiss Me Like You Mean It (Chris Chibnall) - Much Ado About Nothing (Shakespeare) - Blithe Spirit (Noel Coward) - My Sister in this House (wendy Kesselman) - Ooh Ah Showab Khan (Clifford Oliver) - The Alchemist (Ben Jonson) - Macbeth (Shakespeare) - And Then There Were None (Agatha Christie) - Fool for Love (Sam Shepard) - Scapin the Schemer (Moliere) - The Oresteia (Aeschylus) - Nana (Olwen Wymark) - The Changeling (Thomas Middleton) - Far Away (Caryl Churchill) - Rope (Patrick Hamilton) - Landscape of the Body (John Gare) - The Country Wife (William Wycherely) - Softcops (Caryl Churchill) - The Colleen Bawn (Boucicault) - Execution of Justice (Emily Mann) - The Rivals (Sheridan) - Woyzeck (Georg Buchner) - The Actor's Nightmare ( Christopher Durang) - Linda Her (Harry Kondoleon) - Story in Harlem Slang (George C. Wolfe) - Naga-Mandala (Girish Karnad).
 

Nội dung mọi người đang nói đến - Viết bài đánh giá

Chúng tôi không t́m thấy bài đánh giá nào ở các vị trí thông thường.

Các trang được chọn

Nội dung

Breathing
11
Communicating
19
Beginnings
32
Narrating and Commentating
44
Revealing
58
Building
70
Emoting
84
An Overview of the Rehearsal Process
92
An Edited Version of Woyzeck
119
88888
125
The Actors Nightmare by Christopher Durang
150
by William Shakespeare 1600
151
Linda Her by Harry Kondoleon 1984
180
Story in Harlem Slang from Spunk 3 Tales
195
Excerpt from NagaMandala by Girish Karnad
214
Acknowledgements
243

84
118

Thuật ngữ và cụm từ thông dụng

Thông tin thư mục