Nghiên cứu lịch sử, Số phát hành 235

B́a trước
Viện sử học, 1987

Từ bên trong sách

Nội dung mọi người đang nói đến - Viết bài đánh giá

Chúng tôi không t́m thấy bài đánh giá nào ở các vị trí thông thường.

Nội dung

Nguyen Xuan Truc On the way of develop ing not throngh the capitalist
14
Ta Thi Thuy Investigation of a number of essential regulations
21
Phan Huy Le Organization and character of State under Trần dynasty
27

4 phần khác không được hiển thị

Ấn bản in khác - Xem tất cả

Thuật ngữ và cụm từ thông dụng

Thông tin thư mục