Bài đánh giá

Bài đánh giá của người dùng

LibraryThing Review

Đánh giá của Người dùng  - LarisaAWhite - LibraryThing

Part of a series of fun, Medieval adventure stories that introduce mathematical concepts for young readers. This one introduces a bit of plane geometry, including the concepts of radii, circumferences, and diameters. Đọc toàn bộ bài đánh giá

Xếp hạng của người dùng

5 sao
11
4 sao
6
3 sao
2
2 sao
0
1 sao
0

Tất cả bài đánh giá - 27
5 sao - 11
4 sao - 6
3 sao - 1
2 sao - 0
1 sao - 0

Tất cả bài đánh giá - 27
Bài đánh giá của người biên tập - 0

Tất cả bài đánh giá - 27