Beyond Tragedy: Structure & Experience in Shakespeare's Romances, Tập 10

B́a trước
University Press of Kentucky, 1 thg 1, 1981 - 150 trang
0 Bài đánh giá
Google không xác minh bài đánh giá nhưng có kiểm tra để t́m nội dung giả và xoá nội dung đó khi t́m thấy
In this compact, yet comprehensive exploration of Shakespeare's romances, Robert W. Uphaus suggests that the romances bring us to a realm of human and dramatic experience that is "beyond tragedy". The inexorable movement of tragedy toward death and a final close is absorbed in romance by a further movement in which death can lead to renewed life.
 

Nội dung mọi người đang nói đến - Viết bài đánh giá

Chúng tôi không t́m thấy bài đánh giá nào ở các vị trí thông thường.

Các trang được chọn

Nội dung

Tragedy and the Intimations of Romance
12
Pericles and the Conventions of Romance
34
Cymbeline and the Parody of Romance
49
Prosperos Art and the Descent of Romance
92
Bản quyền

Ấn bản in khác - Xem tất cả

Thuật ngữ và cụm từ thông dụng

Thông tin thư mục