Sỏ̂ tay báo cáo viên năm 2005

B́a trước
Ban tư tưởng-văn hóa trung ương, Trung tâm thông tin công tác tư tưởng, 2005 - 495 trang
0 Bài đánh giá
Google không xác minh bài đánh giá nhưng có kiểm tra để t́m nội dung giả và xoá nội dung đó khi t́m thấy
On the organisation of holidays, commemoration days, and government propaganda for 2004 and 2005 in Vietnam.

Từ bên trong sách

Nội dung mọi người đang nói đến - Viết bài đánh giá

Chúng tôi không t́m thấy bài đánh giá nào ở các vị trí thông thường.

Nội dung

Phần 1
3
Phần 2
6
Phần 3
129

5 phần khác không được hiển thị

Thuật ngữ và cụm từ thông dụng

Thông tin thư mục