Social Theory as Science

B́a trước
Routledge & K. Paul, 1982 - 315 trang
0 Bài đánh giá
Google không xác minh bài đánh giá nhưng có kiểm tra để t́m nội dung giả và xoá nội dung đó khi t́m thấy
This book, written by a philosopher interested in the problems of social science and scientific method, and a sociologist interested in the philosophy of science, presents a novel conception of how we should think about and carry out the scientific study of social life. This book combines an evaluation of different conceptions of the nature of science with an examination of important sociological theorists and frameworks.-- Publisher description.

Từ bên trong sách

Nội dung mọi người đang nói đến - Viết bài đánh giá

Chúng tôi không t́m thấy bài đánh giá nào ở các vị trí thông thường.

Nội dung

Positivist philosophy of science
1
part
8
Forms of conventionalism
46
Bản quyền

16 phần khác không được hiển thị

Ấn bản in khác - Xem tất cả

Thuật ngữ và cụm từ thông dụng

Thông tin thư mục