T́m hiểu đặc trưng di sản văn hoá, văn nghệ dân gian Nam Trung Bộ

B́a trước
Nhà xuất bản Khoa học xă hội, 2005 - 427 trang
National heritages and arts of Vietnam; proceedings of conference.

Từ bên trong sách

Nội dung mọi người đang nói đến - Viết bài đánh giá

Chúng tôi không t́m thấy bài đánh giá nào ở các vị trí thông thường.

Nội dung

Bài phát biểu chào mừng hội
3
Vai tṛ của trí thức địa
11
Bảo tổn và phát huy giá trị
24

9 phần khác không được hiển thị

Thuật ngữ và cụm từ thông dụng

Thông tin thư mục