Potatoes: Production, Marketing, And Programs For Developing Countries

B́a trước
Avalon Publishing, 23 thg 4, 1987 - 244 trang
World patterns and trends in potato production and use; The potato crop and its physical environment; The socioeconomic environment: Levels of development and public policies; Supply, demand, and marketing; Potato nutrition and consuption; Potato production systems; Research priorities and potato programs; Impact of potato programs; Summing up.

Từ bên trong sách

Nội dung mọi người đang nói đến - Viết bài đánh giá

Chúng tôi không t́m thấy bài đánh giá nào ở các vị trí thông thường.

Nội dung

The potato crop and its physical environment
27
Supply demand and marketing
63
Potato nutrition and consumption
93
Bản quyền

7 phần khác không được hiển thị

Ấn bản in khác - Xem tất cả

Thuật ngữ và cụm từ thông dụng

Thông tin thư mục