Vietnam: The Struggle for National Identity

B́a trước
Westview Press, 1992 - 192 trang
0 Bài đánh giá

Từ bên trong sách

Nội dung mọi người đang nói đến - Viết bài đánh giá

Chúng tôi không t́m thấy bài đánh giá nào ở các vị trí thông thường.

Nội dung

Early Nationalism
11
A MILLENNIUM OF FREEDOM
19
THE FRENCH CONQUEST OF VIETNAM
31
Bản quyền

13 phần khác không được hiển thị

Thuật ngữ và cụm từ thông dụng

Tài liệu tham khảo sách này

Tất cả kết quả T́m kiếm Sách »

Giới thiệu về tác giả (1992)

D. R. SarDesai is former Chairperson of South and Southeast Asian Studies and the first holder of the Doshi Chair in Indian History at the University of California, Los Angeles. He is the author of Southeast Asia: Past and Present 5th Edition (Westview Press, 2003). He is also the recipient of the Lifetime Achievement Award from the Yadunandan Center for India Studies for his caring and distinguished work in South and Southeast Asian studies.

Thông tin thư mục