Nicene & Post-Nicene Series 1 Vol 11: Commentaries On Acts And Romans

B́a trước
Philip Schaff
A&C Black, 1 thg 5, 1980 - 458 trang
1 Bài đánh giá
Google không xác minh bài đánh giá nhưng có kiểm tra để t́m nội dung giả và xoá nội dung đó khi t́m thấy
 

Nội dung mọi người đang nói đến - Viết bài đánh giá

Google không xác minh bài đánh giá nhưng có kiểm tra để t́m nội dung giả và xoá nội dung đó khi t́m thấy

LibraryThing Review

Đánh giá của Người dùng  - davidpwithun - LibraryThing

They don't call him the "golden mouth" for nothing! This book is filled with the moving and insightful homilies of St. John Chrysostom and I highly recommend giving it a read. His insights on St. Paul ... Đọc toàn bộ bài đánh giá

Các trang được chọn

Thuật ngữ và cụm từ thông dụng

Giới thiệu về tác giả (1980)

Authors Bio, not available

Thông tin thư mục