Khanh Hoa, new image in century XXI

B́a trước
Nhà xuất bản Chính trị quốc gia, 2004 - 654 trang

Từ bên trong sách

Nội dung mọi người đang nói đến - Viết bài đánh giá

Chúng tôi không t́m thấy bài đánh giá nào ở các vị trí thông thường.

Nội dung

máy đóng tàu Hyundai Vinashin
5
The early days and development of Khanh Hoa
25
An outline of Khanh Hoas nature and people
96

6 phần khác không được hiển thị

Thuật ngữ và cụm từ thông dụng

Thông tin thư mục