Orson Welles on Shakespeare: The W.P.A. and Mercury Theatre Playscripts

B́a trước
Psychology Press, 2001 - 297 trang
0 Bài đánh giá
Google không xác minh bài đánh giá nhưng có kiểm tra để t́m nội dung giả và xoá nội dung đó khi t́m thấy
Richard Frances' general introduction provides invaluable background information that relates the three plays and their productions to the contemporary social, historical, political, and economic climate from which they emerged. Additionally, each script is presented with relevant information on the productions, interview material from those on the scene, and Welles's own directorial marginalia."--BOOK JACKET.
 

Nội dung mọi người đang nói đến - Viết bài đánh giá

Chúng tôi không t́m thấy bài đánh giá nào ở các vị trí thông thường.

Nội dung

MACBETH
29
JULIUS CAESAR
103
FIVE KINGS
169

Ấn bản in khác - Xem tất cả

Thuật ngữ và cụm từ thông dụng

Tài liệu tham khảo sách này

Shakespeare's Names
Laurie Maguire
Không có bản xem trước - 2007
Shakespeare's Names
Laurie Maguire
Xem một số câu liên quan - 2007

Giới thiệu về tác giả (2001)

Richard France is a playwright, teacher, actor, and authority on Orson Welles. He is the author of TheTheatre of Orson Welles, which was the recipient of the Choice Outstanding Book Award in 1978. He is also the winner of the 1982 Silver PEN award. Currently, France teaches at the City University of New York.

Thông tin thư mục