中国戏曲文化概论

B́a trước
武汉大学出版社, 1998 - 463 trang
Nei rong : 1. xi qu wen hua de te shu dao lu ; 2. gu dian xi qu de shen mei xing tai ; 3. xi qu wen hua de jing shen te zhi.

Từ bên trong sách

Nội dung mọi người đang nói đến - Viết bài đánh giá

Chúng tôi không t́m thấy bài đánh giá nào ở các vị trí thông thường.

Ấn bản in khác - Xem tất cả

Thuật ngữ và cụm từ thông dụng

Thông tin thư mục