T́m kiếm H́nh ảnh Bản đồ YouTube Tin tức Gmail Drive Lịch Thêm »
Đăng nhập
Sách Sách
" Balas, E. and Burdet, CA, Maximizing a Convex Quadratic Function subject to Linear Constraints, Management Science Research Report No. "
Introduction to Global Optimization - Trang 308
bởi R. Horst, Panos M. Pardalos, Nguyen Van Thoai - 1995 - 320 trang
Xem trước bị giới hạn - Giới thiệu về cuốn sách này

Convex Analysis and Global Optimization

Hoang Tuy - 1998 - 339 trang
...intersection cuts and outer polars, Mathematical Programming, 2, 330-382. [12] E. Balas and CA Burdet (1973): Maximizing a convex quadratic function subject to...constraints, Management Science Research Report No 299, Carnegie-Melon University. [13] PP Bansal and SE Jacobsen (1975): An algorithm for optimizing network...
Xem trước bị giới hạn - Giới thiệu về cuốn sách này
  1. Thư viện của tôi
  2. Trợ giúp
  3. T́m kiếm Sách Nâng cao