T́m kiếm H́nh ảnh Bản đồ YouTube Tin tức Gmail Drive Lịch Thêm »
Đăng nhập
Sách Sách
" A Design Centering Algorithm for Nonconvex Regions of Acceptability, IEEE Transactions on Computer- Aided- Design of Integrated Circuits and Systems CAD-1, 13-24. "
Introduction to Global Optimization - Trang 313
bởi R. Horst, Panos M. Pardalos, Nguyen Van Thoai - 1995 - 320 trang
Xem trước bị giới hạn - Giới thiệu về cuốn sách này

Convex Analysis and Global Optimization

Hoang Tuy - 1998 - 339 trang
...for unimodal programming, Operations Research, 15, 147-152. (218) L. Vidigal and S. Director (1982): A design centering algorithm for nonconvex regions of acceptability, IEEE Transactions on Computer- Aided Design of Integrated Circuits and Systems, 13-24. [219] V: Visweswaran and CA Floudas...
Xem trước bị giới hạn - Giới thiệu về cuốn sách này
  1. Thư viện của tôi
  2. Trợ giúp
  3. T́m kiếm Sách Nâng cao