T́m kiếm H́nh ảnh Maps YouTube Tin tức Gmail Drive Lịch Thêm »
Đăng nhập
Sách Sách
" H., DC Optimization: Theory, Methods and Algorithms, in: Horst, R. and Pardalos, PM, editors, Handbook of Global Optimization, Kluwer, Dordrecht (1994). "
Introduction to Global Optimization - Trang 312
bởi R. Horst, Panos M. Pardalos, Nguyen Van Thoai - 1995 - 320 trang
Xem trước bị giới hạn - Giới thiệu về cuốn sách này

Handbook of Global Optimization, Tập 2

Reiner Horst, Panos M. Pardalos, H. Edwin Romeijn - 2002 - 572 trang
...Management. Pergamon Press, Oxford. Benson, HP (1995). Concave minimization: theory, applications, and algorithms. In Horst, R. and Pardalos, PM, editors, Handbook of Global Optimization, pages 43-148. Kluwer Academic Publishers, Dordrecht / Boston / London. Benson, HP and Sun, E. (2000)....
Xem trước bị giới hạn - Giới thiệu về cuốn sách này

Entropy Measures, Maximum Entropy Principle and Emerging Applications

Karmeshu, Jawaharlal Karmeshu - 2003 - 297 trang
...applications of the MinMax measure. References 1. HP Benson. Concave minimization : Theory, applications and algorithms. In Horst. R. and Pardalos. PM, editors, Handbook of Global Optimization. Kluwer Academic Publications, 1995. 2. R. Fletcher. Practical Methods of Optimization. John Wiley, 1991. 3....
Xem trước bị giới hạn - Giới thiệu về cuốn sách này
  1. Thư viện của tôi
  2. Trợ giúp
  3. T́m kiếm Sách Nâng cao