Russian Journal of Inorganic Chemistry, Tập 45,Trang 1467-1988

B́a trước
British Library Lending Division with the cooperation of the Royal Society of Chemistry, 2000
0 Bài đánh giá
Google không xác minh bài đánh giá nhưng có kiểm tra để t́m nội dung giả và xoá nội dung đó khi t́m thấy

Từ bên trong sách

Nội dung mọi người đang nói đến - Viết bài đánh giá

Chúng tôi không t́m thấy bài đánh giá nào ở các vị trí thông thường.

Nội dung

Vol 45 No 10
1467
Synthesis of a HighT Phase Nd1 85Ce0 15CuO4 y and Its CrystalChemical Features
1475
Synthesis and Properties of Inorganic Compounds
1481
Bản quyền

24 phần khác không được hiển thị

Ấn bản in khác - Xem tất cả

Thuật ngữ và cụm từ thông dụng

Thông tin thư mục