The Life of Samuel Johnson, Tập 2

B́a trước
Henry G. Bohn, 1848
15 Bài đánh giá
Google không xác minh bài đánh giá nhưng có kiểm tra để t́m nội dung giả và xoá nội dung đó khi t́m thấy
 

Nội dung mọi người đang nói đến - Viết bài đánh giá

Xếp hạng của người dùng

5 sao
7
4 sao
5
3 sao
2
2 sao
1
1 sao
0

Google không xác minh bài đánh giá nhưng có kiểm tra để t́m nội dung giả và xoá nội dung đó khi t́m thấy

LibraryThing Review

Đánh giá của Người dùng  - MrsLee - LibraryThing

Obviously, this rating is for myself alone. Two stars in my library means that I did not like the book, but that someone else might. In this case, I found Boswell to fawning for my enjoyment, and ... Đọc toàn bộ bài đánh giá

LibraryThing Review

Đánh giá của Người dùng  - JVioland - LibraryThing

Boswell is a good biographer, better than most modern ones. Samuel Johnson was quite a character, one who, even today, would be interesting to know. Whether discussing the rebellion in the North ... Đọc toàn bộ bài đánh giá

Ấn bản in khác - Xem tất cả

Thuật ngữ và cụm từ thông dụng

Thông tin thư mục