Địa chí Bắc Giang di sản hán nôm

B́a trước
Sở văn hóa thông tin Bắc Giang và Trung tâm UNESCO thông tin tư liệu lịch sử và văn hóa Việt Nam, 2003 - 1152 trang

Từ bên trong sách

Nội dung mọi người đang nói đến - Viết bài đánh giá

Chúng tôi không t́m thấy bài đánh giá nào ở các vị trí thông thường.

Nội dung

Lời mở đầu Tr
5
11
11
Thư tịch Hán Nôm lưu trữ tại các thư viện Trung ương
32

23 phần khác không được hiển thị

Ấn bản in khác - Xem tất cả

Thuật ngữ và cụm từ thông dụng

Thông tin thư mục