Old London: Charterhouse to Holborn

B́a trước
Alderman Press, 1987 - 196 trang
0 Bài đánh giá
Google không xác minh bài đánh giá nhưng có kiểm tra để t́m nội dung giả và xoá nội dung đó khi t́m thấy
This volume of Old London has legal overtones. Starting at Charterhouse - the site of an old Carthusian monastery, which was built on land that had been used as an enormous burial ground during the plague of 1248, called Pardon Churchyard - it progresses to the infamous Fleet Prison and historic Newgate, also used as a prison and on to the Old Bailey, with accounts of many famous trials that have taken place there. The Fleet River, now safely channeled underground, is traced from its source in Hampstead.

Từ bên trong sách

Nội dung mọi người đang nói đến - Viết bài đánh giá

Chúng tôi không t́m thấy bài đánh giá nào ở các vị trí thông thường.

Nội dung

CHAPTER XLVII
380
CHAPTER XLIX
404
CHAPTER L
416
Bản quyền

7 phần khác không được hiển thị

Thuật ngữ và cụm từ thông dụng

Thông tin thư mục