Russian Journal of Inorganic Chemistry, Tập 26,Số phát hành 7,Trang 925 -Số phát hành 12,Trang 1820

B́a trước
Chemical Society., 1981
0 Bài đánh giá
Google không xác minh bài đánh giá nhưng có kiểm tra để t́m nội dung giả và xoá nội dung đó khi t́m thấy

Từ bên trong sách

Nội dung mọi người đang nói đến - Viết bài đánh giá

Chúng tôi không t́m thấy bài đánh giá nào ở các vị trí thông thường.

Nội dung

B Baranovskii S S Abdullaev G Ya Mazo
925
Journal
1231
Recrystallisation of cadmium sulphide powder
1237
Bản quyền

7 phần khác không được hiển thị

Ấn bản in khác - Xem tất cả

Thuật ngữ và cụm từ thông dụng

Thông tin thư mục