Secrets of Acting Shakespeare: The Original Approach

B́a trước
Psychology Press, 2002 - 296 trang
0 Bài đánh giá
Google không xác minh bài đánh giá nhưng có kiểm tra để t́m nội dung giả và xoá nội dung đó khi t́m thấy
Secrets of Acting Shakespeare isn't a book that gently instructs. It's a passionate, yes-you-can designed to prove that anybody can act Shakespeare. By explaining how Elizabethan actors had only their own lines and not entire playscripts, Patrick Tucker shows how much these plays work by ear. Secrets of Acting Shakespeare is a book for actors trained and amateur, as well as for anyone curious about how the Elizabethan theater worked.
 

Nội dung mọi người đang nói đến - Viết bài đánh giá

Chúng tôi không t́m thấy bài đánh giá nào ở các vị trí thông thường.

Nội dung

THE RESEARCH
3
THE EVIDENCE
17
THE EXPERIMENT
37
THE PERFORMANCES
43
ACTORS RESPONSES
189
THE SECRETS
197
THE FOLIO
223
THE FOLIO SECRETS
229
UNDERSTANDING THROUGH ACTING
257
EPILOGUE
269
FOLIO AND QUARTO VERSIONS OF ROMEO
277
Bản quyền

Ấn bản in khác - Xem tất cả

Thuật ngữ và cụm từ thông dụng

Giới thiệu về tác giả (2002)

Patrick Tucker is Director of London's Original Shakespeare Company. He is on the board of the Globe Theatre, London.

Thông tin thư mục