Russian Journal of Inorganic Chemistry, Tập 39,Trang 997-1514

B́a trước
Chemical Society, 1994
0 Bài đánh giá
Google không xác minh bài đánh giá nhưng có kiểm tra để t́m nội dung giả và xoá nội dung đó khi t́m thấy

Từ bên trong sách

Nội dung mọi người đang nói đến - Viết bài đánh giá

Chúng tôi không t́m thấy bài đánh giá nào ở các vị trí thông thường.

Nội dung

HighTemperature Superconductors
997
Intercalation of Mixed TantalumRhenium Chalcogenides
1013
On Solvation and Thermal Transformations of B10H12PPhz2
1025

37 phần khác không được hiển thị

Ấn bản in khác - Xem tất cả

Thuật ngữ và cụm từ thông dụng

Thông tin thư mục