Thuật toán t́m kiếm cơ bản.

B́a trước
Hoang Tran
hoangtn

Trong công nghệ thông tin cũng như trong đời sống hàng ngày, công việc t́m kiếm xuất hiện rất thường xuyên.

Để đơn giản trong việc tŕnh bày giải thuật ta dùng mảng 1 chiều a để lưu danh sách các phần tử nói trên trong bộ nhớ chính. Đây cũng là lư do gọi giải thuật này là t́m kiếm nội. Cần t́m phần tử có khoá bằng X trong mảng.

Chúng ta sẽ lần lượt t́m hiểu 2 thuật toán:

·       Giải thuật t́m kiếm tuyến tính (t́m tuần tự)

·       Giải thuật t́m kiếm nhị phân  

 

Nội dung mọi người đang nói đến - Viết bài đánh giá

Chúng tôi không t́m thấy bài đánh giá nào ở các vị trí thông thường.

Các trang được chọn

Thông tin thư mục