Nghiên cứu lịch sử, Số phát hành 340-343

B́a trước
Viện sử học, 2004

Từ bên trong sách

Nội dung mọi người đang nói đến - Viết bài đánh giá

Chúng tôi không t́m thấy bài đánh giá nào ở các vị trí thông thường.

Nội dung

TRAN DUC CUONG The Founding of the Peoples Army of Vietnam An
3
DOAN MINH HUAN Contribution to Study on the Worker Class in Vinh Ben Thuy
18
VU THI MINH HUONG The Fairs in the Provinces of Tonkin before 1945
28

24 phần khác không được hiển thị

Ấn bản in khác - Xem tất cả

Thuật ngữ và cụm từ thông dụng

Thông tin thư mục