Poor Richard's Legacy: American Business Values from Benjamin Franklin to Donald Trump

B́a trước
W. Morrow, 1990 - 360 trang
0 Bài đánh giá
Google không xác minh bài đánh giá nhưng có kiểm tra để t́m nội dung giả và xoá nội dung đó khi t́m thấy
This is the first single-volume popular history of American businesss--a book that is so completely fresh in its approach and so entertaining and penetrating in its content that it promises to join the ranks of Matthew Josephson's The Robber Barons as a business and social history classic.

Từ bên trong sách

Nội dung mọi người đang nói đến - Viết bài đánh giá

Google không xác minh bài đánh giá nhưng có kiểm tra để t́m nội dung giả và xoá nội dung đó khi t́m thấy

Poor Richard's legacy: American business values from Benjamin Franklin to Donald Trump

Đánh giá của Người dùng  - Not Available - Book Verdict

Baida chronologically covers the history of American business from Benjamin Franklin to Donald Trump by simultaneously showing us three views of that history: the famous persons of business--Astor ... Đọc toàn bộ bài đánh giá

Nội dung

Introduction
11
The Way to Wealth
19
A SelfInvented MoneyMaking Machine
46
Bản quyền

18 phần khác không được hiển thị

Ấn bản in khác - Xem tất cả

Thuật ngữ và cụm từ thông dụng

Thông tin thư mục