Literature: An Introduction to Fiction, Poetry, and Drama

B́a trước
X. J. Kennedy
Little, Brown, 1987 - 1447 trang
0 Bài đánh giá
Google không xác minh bài đánh giá nhưng có kiểm tra để t́m nội dung giả và xoá nội dung đó khi t́m thấy

Từ bên trong sách

Nội dung mọi người đang nói đến - Viết bài đánh giá

Chúng tôi không t́m thấy bài đánh giá nào ở các vị trí thông thường.

Nội dung

FICTION
1
Reading a Story
3
FABLE AND TALE
4
Bản quyền

104 phần khác không được hiển thị

Thuật ngữ và cụm từ thông dụng

Giới thiệu về tác giả (1987)

Widely anthologized, Kennedy's poetry may not be as influential among contemporary poets as others' because of his preference for, in his words, "old-fangled structures most poets have junked these days." As Kennedy's comments on his verse suggest, his poetry is witty, concise, and unpretentious. His subject matter is drawn from the everyday including his Catholic background and middle-class suburban life. Yet his concerns can be profound including death, violence, suicide, and Genesis.

Thông tin thư mục