Bài đánh giá

Bài đánh giá của người dùng

Đánh giá của Người dùng - Gắn cờ báo nội dung không thích hợp

Thật đáng đọc. Sách hay, b́a sách thiết kế rất hợp và đẹp

Tất cả bài đánh giá - 1
5 sao - 0
4 sao - 0
3 sao - 0
2 sao - 0
1 sao - 0

Tất cả bài đánh giá - 1
Bài đánh giá của người biên tập - 0

Tất cả bài đánh giá - 1