The History of Great Britain: The Reigns of James I and Charles I

B́a trước
Penguin, 1970 - 690 trang

Từ bên trong sách

Nội dung mọi người đang nói đến - Viết bài đánh giá

LibraryThing Review

Đánh giá của Người dùng  - heidip - LibraryThing

This history goes from King James through the reign of his son King Charles I. It shows the revolt of the people against the divine right of kings through the English Civil Wars, until the trial and ... Đọc toàn bộ bài đánh giá

LibraryThing Review

Đánh giá của Người dùng  - Carolfoasia - LibraryThing

Finished! It was a summer project. I had more empathy for Charles I. I had always heard he was a bad king, but Hume definitely liked him. :) Đọc toàn bộ bài đánh giá

Nội dung

Introduction
7
THE HISTORY OF GREAT BRITAIN
56
Charles I
255

Thuật ngữ và cụm từ thông dụng

Thông tin thư mục