Infinity and Me

B́a trước
Findaway World, LLC, 2019 - 32 trang
6 Bài đánh giá
Google không xác minh bài đánh giá nhưng có kiểm tra để t́m nội dung giả và xoá nội dung đó khi t́m thấy
After the sight of a night sky filled with stars makes eight-year-old Uma feel very small, she asks people how they think about infinity and gets a variety of answers before realizing the comfort in knowing that some things go on forever.

Nội dung mọi người đang nói đến - Viết bài đánh giá

Xếp hạng của người dùng

5 sao
2
4 sao
3
3 sao
1
2 sao
0
1 sao
0

Google không xác minh bài đánh giá nhưng có kiểm tra để t́m nội dung giả và xoá nội dung đó khi t́m thấy

LibraryThing Review

Đánh giá của Người dùng  - gakers16 - LibraryThing

Uma, a young girl, is overwhelmed when she looks at the night sky and thinks of infinity. After asking multiple people for their definition of infinity, she finds comfort in knowing that the love between her grandmother and her will go on forever. Đọc toàn bộ bài đánh giá

LibraryThing Review

Đánh giá của Người dùng  - ecarlson2014 - LibraryThing

Genre: Informational, realistic fiction Summary: This book tells about how a little thinks about infinity. She asks many different people how they picture infinity. This book would be a good introduction to the idea of infinity. Age Group: Middle elementary (3-4) Đọc toàn bộ bài đánh giá

Ấn bản in khác - Xem tất cả

Thông tin thư mục