Russian Journal of Inorganic Chemistry, Tập 37,Trang 1-604

B́a trước
Chemical Society., 1992
0 Bài đánh giá
Google không xác minh bài đánh giá nhưng có kiểm tra để t́m nội dung giả và xoá nội dung đó khi t́m thấy

Nội dung mọi người đang nói đến - Viết bài đánh giá

Chúng tôi không t́m thấy bài đánh giá nào ở các vị trí thông thường.

Nội dung

PREPARATION AND PROPERTIES OF INORGANIC COMPOUNDS
1
COORDINATION COMPOUNDS
34
A covertocover translation of Zhurnal Neorganicheskoi Khimi May 1992 Volume
37
A covertocover translation of Zhurnal Neorganicheskoi Khimii February 1992 Volume
109
Variations in the structure of synthetic malachite
117
A new form of sodium tetrafluorolutetate NaLuF4
125
The magnetron deposition of films of yttrium barium ceramic with the 123 247
132
COORDINATION COMPOUNDS
141
diphosphonic acid
154
Number 5
489
A Dolgikh L N Kholodkovskaya
496
EL Chuvilina I F Poletaev O O Vdovina IN Smirnova G V Zimina
502
Coprecipitation of Fe and hydrous zirconium oxide
509
Sorption of alkalineearth chlorides by a polymeric sorbent impregnated with
516
Crystal and molecular structures of the condensation product of acetone
523
Bản quyền

Ấn bản in khác - Xem tất cả

Thông tin thư mục