Joel Whitburn Presents the Billboard Hot 100 Charts: The 2000s

B́a trước
Record Research, 2010 - 552 trang
0 Bài đánh giá
Google không xác minh bài đánh giá nhưng có kiểm tra để t́m nội dung giả và xoá nội dung đó khi t́m thấy
(Book). Check out all original 520 "Hot 100" charts published by Billboard from 2000 through 2009, including the non-published, electronic year-end charts! The charts are scanned in black and white at about 70% of their original size. The 2000s decade brought a lot of excitement to the "Hot 100"! In 2005, Billboard redesigned the chart to include a trivia column showing thumbnail photos of the newest and hottest artists and the "Between The Bullets" column. Chart by chart, music history will unfold before your eyes. Watch TV's hit-making power in American Idol stars like Carrie Underwood and Daughtry, with Disney Channel's High School Musical sensation and the Glee cast's resurrection of past hits. You will see the dominance of the decade's debuters like Beyonce, Black Eyed Peas, Miley Cyrus, Rihanna and Lady Gaga alongside veterans such as Tim McGraw, Green Day, Jay-Z and Mariah Carey. Dive in and discover more!

Nội dung mọi người đang nói đến - Viết bài đánh giá

Chúng tôi không t́m thấy bài đánh giá nào ở các vị trí thông thường.

Ấn bản in khác - Xem tất cả

Thông tin thư mục