The Principles of Aikido

B́a trước
Shambhala, 1989 - 223 trang
0 Bài đánh giá
Mitsugi Saotome—a principal student of Morihei Ueshiba, the Founder of Aikido—explains the philosophy and practice of the popular martial art, which emphasizes harmony and peaceful resolution of conflict. Over one thousand photographs illustrate the basic principles and techniques, including the use if the wooden sword, the wooden staff, and "empty hand" techniques. The reader is given guidance in the proper physical, mental, and spiritual attitudes with which to approach this practice and in ways to apply the wisdom of Aikido to everyday life. Also included are lectures by the founder himself.

Từ bên trong sách

Nội dung mọi người đang nói đến - Viết bài đánh giá

Chúng tôi không t́m thấy bài đánh giá nào ở các vị trí thông thường.

Nội dung

Introduction
1
Practicing Basic Technique Training Mental Attitude and Vision
3
Musubi
9
Bản quyền

20 phần khác không được hiển thị

Thuật ngữ và cụm từ thông dụng

Tài liệu tham khảo sách này

The Aikido Student Handbook
Greg O'Connor
Không có xem trước - 1993
Tất cả kết quả T́m kiếm Sách »

Giới thiệu về tác giả (1989)

Mitsugi Saotome Sensei is the founder of the Aikido Schools of Ueshiba and the chief instructor at the Aikido Shobukan Dojo in Washington, D.C. He is also the author of The Principles of Aikido.

Thông tin thư mục