The Black Press, 1827-1890: The Quest for National Identity

B́a trước
Martin E. Dann
Putnam, 1971 - 384 trang
"The selections, presented here for the first time, represents a wealth of source material in Black history. Chosen from more than fifty newspapers from all over the country, they typify widely divergent points of view, ranging from considered arguments for Black colonization to impassioned pleas for political equality, from demands for the organization of Black workingmen to the piognant and bitter attempt of a wife to locate her newly freed husband." -- Publisher statement on back cover.

Từ bên trong sách

Nội dung mọi người đang nói đến - Viết bài đánh giá

Chúng tôi không t́m thấy bài đánh giá nào ở các vị trí thông thường.

Nội dung

INTRODUCTION II
19
THE ROLE OF THE BLACK PRESS
33
THE BLACK VIEW OF AMERICAN HISTORY
69
Bản quyền

5 phần khác không được hiển thị

Ấn bản in khác - Xem tất cả

Thuật ngữ và cụm từ thông dụng

Thông tin thư mục