Quản lư đổi mới và phát triển sản phẩm mới

B́a trước
Khoa học và kỹ thuật, 2001 - 227 trang
0 Bài đánh giá

Từ bên trong sách

Nội dung mọi người đang nói đến - Viết bài đánh giá

Chúng tôi không t́m thấy bài đánh giá nào ở các vị trí thông thường.

Nội dung

KHÁI NIỆM VÊ QUẢN LƯ ĐỔI MỚI
7
TRIỄN KHAI SÁN PHẪM MÔI
66
QUẢN LƯ CÔNG NGHỆ
145

3 phần khác không được hiển thị

Thuật ngữ và cụm từ thông dụng

Thông tin thư mục