Philosophical Leisure: Recuperative Practice for Human Communication

B́a trước
Marquette University Press, 2007 - 200 trang
0 Bài đánh giá
Google không xác minh bài đánh giá nhưng có kiểm tra để t́m nội dung giả và xoá nội dung đó khi t́m thấy
"Human beings have suffered a communication eclipse as a result of rapid technological advancements and conspicuous consumption. Consequences of this communication eclipse can be devastating to the human condition. Philosophical Leisure: Recuperative Praxis for Human Communication invites us to understand the ontological and phenomenological difference between leisure and recreation. This distinction is important since outcomes of each activity differ dramatically. Philosophical leisure can repair our ability to communicate with others at a deeply human level. So, be prepared to revision your understanding of leisure and experience a transformation ofyour soul."--BOOK JACKET.

Từ bên trong sách

Nội dung mọi người đang nói đến - Viết bài đánh giá

Chúng tôi không t́m thấy bài đánh giá nào ở các vị trí thông thường.

Nội dung

Foreword by Ronald C Arnett
9
Recuperative Invitation
19
Communicative Problem
29
Bản quyền

9 phần khác không được hiển thị

Thuật ngữ và cụm từ thông dụng

Thông tin thư mục