Lịch sử 60 năm Công đoàn quốc pḥng và phong trào công nhân viên chức, lao động trong Quân đội nhân dân Việt Nam, 1949-2009

B́a trước
Nhà xuất bản Quân đội nhân dân, 2009 - 402 trang
3 Bài đánh giá
History of the union movements and labor movement in the People's Army of Vietnam.

Nội dung mọi người đang nói đến - Viết bài đánh giá

Đánh giá của Người dùng - Gắn cờ báo nội dung không thích hợp

Nếu muốn xem nội dung của cuốn sách "lịch sử 60 năm Công đoàn Quốc pḥng" th́ phải làm ǵ nhỉ?

Đánh giá của Người dùng - Gắn cờ báo nội dung không thích hợp

sách hay, tốt

Thông tin thư mục