Cambodia’s Muslims and the Malay World: Malay Language, Jawi Script, and Islamic Factionalism from the 19th Century to the Present

B́a trước
BRILL, 25 thg 3, 2019 - 428 trang
0 Bài đánh giá
Google không xác minh bài đánh giá nhưng có kiểm tra để t́m nội dung giả và xoá nội dung đó khi t́m thấy
In Cambodia’s Muslims and the Malay World Philipp Bruckmayr examines the development of Cambodia’s Muslim minority from the mid-19th to the 21st century. Particular attention is paid to Malay influence, Islamic factionalism and the minority context.
 

Nội dung mọi người đang nói đến - Viết bài đánh giá

Chúng tôi không t́m thấy bài đánh giá nào ở các vị trí thông thường.

Nội dung

Religious Change and IntraMuslim Factionalism
1
Chapter 1
4
Chapter 2
25
Chapter 3
56
Chapter 4
69
Chapter 5
90
Chapter 6
159
Chapter 7
256

Thuật ngữ và cụm từ thông dụng

Thông tin thư mục