Business Explorer 2 Student's book

B́a trước
Cambridge University Press, 24 thg 10, 2002 - 112 trang
0 Bài đánh giá
Business Explorer is an exciting three level course in American English for learners of Business English. With an emphasis on listening and speaking but with many opportunities for reading and writing, Business Explorer addresses learners' everyday language needs in business situations. The accompanying Teacher's Book contains clear, easy-to-follow lesson plans, extra photocopiable activities and five photocopiable progress tests.

Nội dung mọi người đang nói đến - Viết bài đánh giá

Chúng tôi không t́m thấy bài đánh giá nào ở các vị trí thông thường.

Ấn bản in khác - Xem tất cả

Thông tin thư mục