A Glossary of Political Terms of the People's Republic of China

B́a trước
Chinese University Press, 1995 - 639 trang
This is a collection of over 560 important and frequently-used Chinese political terms and phrases that appeared between 1949 and 1990. Each entry contains an explanation of the term and its origin, a description of how and under what circumstances the term was used, and a discussion of the changes of meaning over the years, as well as the political and social significance of the words.
 

Nội dung mọi người đang nói đến - Viết bài đánh giá

Chúng tôi không t́m thấy bài đánh giá nào ở các vị trí thông thường.

Nội dung

Basansiyibudui AHHWW
8
Baomiji lti
16
Chu shen lun Hi air a
29
Da lian gang tie AtSc
42
Da san xian Lk
46
Dan gan feng H
52
ren ffiA
58
yi xian di er xian H HIS
64
Ren min da hui tang AfiM
336
San ba zuo feng HAfPJSl
349
San fen shi jie lun HiSI
363
San he yi shao Hffl
366
San xian jian she
379
Shan yao dan pai UjgKfiflg
392
mi chaojia shi jian ?i?yf
398
Sheng ji xing zheng qu HflRffRB
404

Dou si pi xiu Hfefitfi
70
Er jin gong jftH
73
Fan gong ji di RlEife
86
Fan you qing yun dong Ix fcMMWj
100
Ge ren mi xin flAiff
114
Gong ye qi shi tiao Iltfft
127
He ping gong chu wu xiang yuan ze fTJPlREJggMIiJ
140
He Shang zheng lun MM m
141
Hong Lou Meng Yan Jiu pi pan J9fift9 8tJ
154
HukoudengjizhidupngieftiM
168
Ji huajing ji yu shi chang tiao jie ftJffi8rtJIBffi
176
Jieji ben zhiPgfMf
190
Jie ji yi shi mMWl
198
Jun fen qu Wfrlm
211
LaogaiB
224
Lao san pian
225
Lian he jian duiW
231
Liang ge gu ji MfSttlt
237
Lin Fu Zhu Xi di yi ge hao ling faKilgflSJ
243
Liu si shi jian A Efff
249
Lu Shan hui yi ttlirfrSI
256
MaYinchu Xin Ren Kou Ism MJ ffAPfi
261
Mao Zhuxi ji nian tang fSie
276
Ni ban shi wo fang xin ifcffiV c8M
289
Pi Deng yun dong flttPiiRl
310
Qian shi tiao FttjHft
324
Quan min jie bing JsciS1
330
Shijiugewenti+AflSKJ
410
ShuiHuZhuanpipm JcjtfH fttfO
417
Si ge wei da HflffA
421
SidaE3A
425
Si xiang dou zheng SSn
437
Tong gou bao xiao WftM
450
Tuchu zheng zhiHJtfi
454
Tuanjie Piping Tuan jie fflgJttlfBIS
460
Wen ge gon zuo zu SIfNfi
466
Wen ming li mao yue mMn
472
WuduEft
478
Wu nian ji hua EItfl
483
Wu yi jiu shi jian E flMir
496
Xing huoji hua ML Alt f l 509
509
Xing wu mie zi mUMM
510
Yi gang wei gang
523
Yi ping er diao IH
536
Yi yuan hua ling dao ytitW
540
Zheng zhi dou zheng sFI
575
Zhongguo de He Lu Xiao Fu cfHftiilfe
585
Zi ben zhu yi gong shang ye she hui zhu yi gai
591
Ziliudi ggife
597
Zui gao zhi shi HkMiaF
603
Chinese
613
English
623
Bản quyền

Thuật ngữ và cụm từ thông dụng

Giới thiệu về tác giả (1995)

Kwok-sing Li is a renowned columnist, editor, and analyst in Hong Kong. He has been writing reports on China for more than twenty years. His articles appear in major Hong Kong newspapers and journals. He is the author of Supreme Leadership in the PRC, The Party, Government, and Military Organizations of the PRC, China's Principal Problems, and The Scar of China.Mary Lok currently resides in Brazil. She became interested in Chinese politics and began to translate articles from Chinese newspapers and journals while she was living in China.

Thông tin thư mục