99 câu hỏi về nhăn hàng hóa và nhăn hiệu hàng hóa

B́a trước
Lao động - xă hội, 2001 - 156 trang
0 Bài đánh giá

Từ bên trong sách

Nội dung mọi người đang nói đến - Viết bài đánh giá

Chúng tôi không t́m thấy bài đánh giá nào ở các vị trí thông thường.

Nội dung

có thể dùng mă HS để xác định nhăn hàng hóa được không?
30
Những hành vi nào được coi là vi phạm pháp luật
43
62 Nhăn dược phẩm nhập khẩu phải ghi như thế nào?
85

17 phần khác không được hiển thị

Thuật ngữ và cụm từ thông dụng

Thông tin thư mục