Đặng Huy Trứ, con người v tc phẩm

Ba trước
Nh xuất bản Thnh phố Hồ Ch Minh, 1990 - 562 trang
0 Bi đnh gi

Nội dung mọi người đang ni đến - Viết bi đnh gi

Chng ti khng tm thấy bi đnh gi no ở cc vị tr thng thường.

Nội dung

Cảm hứng noi thon đ
19
Dui kẻ đến nh rieng
20
A Thay li ni đầu _
21
Cm giết tru
22
Tư thuật
23
Nghe tiếng g gy
24
Khong phải tiếng g th l tiếng nhặng
25
Ngưi nm truc khong hẹn m gặp
26
Tiễn Dang Xuan Bảng
205
Gặp k đi khuyen gio
207
Sam Son nhin ra xa
214
IMNGỰSỬ1861 1864
215
Ving mo d
217
Viếng mo cha mẹ
221
Anh Thieu Van gửi cho ci giỏ
223
Di sch Ỏ Vien T thị lau V đn
224

B Đặng Huy fi người tri thc chan chnh truc những vn đề của dan tộc v thời đại
27
Theo hu B6 chnh Hong Kế Viem đi thử pho
28
Nghe tin bọn Ty qua lại bến Triều
29
Tren đưng về vui mng lm tho
30
Tặng Hiep quản họ Hong trăn giũ bến Triều
31
Cầu mưa
32
Do song
33
Tặng anh ph m Thiếu Vn
34
Mỉn̉lg Nguyến Ngu Thụy c lệnh mi
35
Gặp lại vọ
36
Vay được t gạo
37
C người ni xấu
38
N ghia trang mb vo chủ
39
Gửi thm c nhn Le Chi Hien
40
Len nui Voi
41
Gs Vũ Khiu
53
Tuyế́ll tho vn
57
TUỔI THO 1840
59
Ni đau kh của cha mẹ toi khi toi mỏi cho đi Văn
61
C trong bnh
63
Thảy Ống lo vc than
64
Len ni lm đa thnh tho
65
Trng sng chiếu rặng tng
66
Trongthuyn ngăm mat tri mọc
67
Con nh giau c kẻ đnh mng k n ngui Ỗ
68
Sỏm dậy theo cha anh len ni to mọ
69
Tiếng vng anh tren cy ma hạ
70
Ỏ QUE 1843
71
nh sng ban mai tren đồng
73
Ci mọc tren đng phan
74
Tri tạnh m hn
75
Ổng gi đan db tre
76
Mc nuc tưi rau
77
Nh nho ngho bn chũ
78
Thọ cy vục ngh
79
Th lọn con vo chung
80
Ngưi đn b chan tăm
81
B v nuoi tr
82
chạy chọ
83
Tru rm qua đem
88
Ch xanh giải kht
89
Mỏm d ngăn song
90
Khoi gieng do ao
91
Cọn nuc chng hạn
92
Lửa chi trong dem
93
Lng Hien Sĩ m rưng ẫsasaaf 23 Khieng đn gip đm tng 24 Danh m ctu hỏa 25 To mo hoang 26 Ngy giỏ mi khch 27 Mụ rỉ gọi hn 28 G...
101
Trang nhm cảnh gi gạo
102
Gi đưa tieng h cheo đ
103
Dem ba muoi trồng cay neu
104
Tieng chuon g cha
105
DẠY HỌC 1847 1856
107
Mi tnh vụng trom của toi vi co gi ben sng Lưu V n
109
Thi đien bị truất
115
Tụ an ủi
116
Tren lầu nhn ra xa
117
Cng khch len lầu ngăm trang
118
Thảy trang nh que
119
Ch trang tren song Cm giang
120
Co thị trưng tư_thục Thanh Hưong V n
121
Tựa cun Sch học vn tan V đn
122
Dem khuya nh bạn vong nien
123
Den
124
Tựa tập tho Trưong Băng Hien H Noi V n
125
Trong khi 6m bảo học tr
127
Tr li thư ngưi anh ket nghia Vũ T Trứ
129
Tm sự ngy Doan ngọ vọ d
132
Thuật hoi quan com Nam Chan
136
Ch trọ chưa đinh
138
Tien bạn đồng tieu về que
139
Gửi bạn cũ Minh giang
140
Gien anh lưi học
142
Tựa sch Vũ kinh trich chủ Vn
143
Trch chủ xong sch Vũ kinh
144
Ỏ mng thi Bnh Dịnh ngủ dạy
145
Nghe tin bc trưng măt
146
Nhn thy nh ht
201
Hoa nhai
202
Non bo trong đem gi v trang
204
Nhan anh Thieu Văn gi cho but
227
Len chau đien vua
228
Choi xuan gặp mưa
229
Ngu hửng trong vưn Tinh Tam
230
Trực Noi Cc day muon
231
Tet Doan Ngọ đuọc vua ban cho tra
232
Duoc vua ban cho dua đ
234
Nghe tin mẹ gia Tuần phů họ D chạy loạn
235
Tặng Tien sĩ N guyěn Chảnh
236
Khc bạn đong khoa bỏ chnh Khnh Ha
237
Truc Noi Cc đi tho bạn
239
U lạo tưỏng sĩ ra Băc
240
Viếng Toản tu quc sử quan Phạm Trọng Vũ V ăn
242
Mng Song nguyen Hong gip Nguyễn Hữu Lap
243
Dưọc giũ chtc ngụ sủ gim st đạo Tả kỳ
244
Tan chau v an com
245
Tien Ton Tht Thuyết theo quan đoi ra Bc Ninh
246
Lm Cp sự trung khoa binh
247
Sp lm s t gic
248
Cao Than Phat
249
Sung lam ph Dng l thanh tra Vũ kh
250
Mong tin vui Sit bọ đi Tay
251
Mong ngui hien như kht nuc
252
LM BỐ CHNH QUNG NAM 1864 1865
255
linh chức B6 chnh Quảng Nam
257
Den noi mừng c mưa
259
Mỏi đến nham chức xin b nhiem v miễn nhiem một vai vị quan
260
Cho cho
262
Dan đi chạy đong chạy tay
263
_6 Cầu mua Vn
264
SỨ LĂN TH NHẤT 1865
305
Viếng mộ cha mẹ
306
Viếng lng bc trưng 5 Bi yết đai tit đưng 6 Til biệt vọ 7 Dến cu An Cựu 8 Tham dồn tren ni Hi Vn 9 Qua bến Thanh
313
X Minh Huong bị ha tai lỏn 11 Khuyen gip đ dn di Minh Huong 12 Dến cha bi Phật xin cạo đu 13 Dap thư Nguyến Chnh tặng sa nhan ...
321
Dem tr dậy
322
Ra biến 19 Nhn ra
323
Trnh khi 21 Qua Hải Nam 22 Thấy mo nut thoi mực 23 Qua Dai Chau 1
330
Gửi tặng n st H Noi họ Vũ
456
Gửi tặng B6 Chnh Son Tay họ Vũ
457
Gui tặng n St Son Ty Trịnh Xuan Thuong
458
Gửi tặng Tieu phủ su ng ch Khiem
459
Gui tặng n st Băc Ninh N guyen Chnh
460
Chng Tieu
461
Sinh nhật ong gi bn nuc
462
Tụ thuat của Tỉnh Trai V đn
463
Trong đục 3 bi
467
Ran khong ung ruou
471
Rn khong ht thuc phien
474
Khen meo hng xm
479
Ngy thu đến Thập giỏi vien mua sch
480
N ghi sn bi tho tạ thy thuốc Quảng Dong
482
Dp lại cử nhan v họ Luong tặng quạt
484
Tiễn Trn Dnh Tc về nước
485
Tien y sinh Thi y vien về nuc
486
De bức tranh hoa mu don v g V n
487
Họa bi anh Luong Hien gui cho
488
hnh den cung Vạn Thọ
490
LM KHM PHI QUN VỤ Ỏ BẮC KỶ 1869
491
Cui năm gặp anh Luong Hien tinh Băc v
493
Họa bi Cảm hoi ngy nguyen dn Kỷ Ti ngụ Ồ gn cha Kim C của anh Luong Hien
495
Tặng Cc Linh Le Dnh Dien
496
Chuot cht
497
Hieu ảnh Cảm Hieu Duong V n
498
Tua bản chũ mu 5 dieu rn Văn
499
Thu bo con l Vỉ
500
Nguyet lo thien tien vn V đn
501
Hnh doanh Son Ty V ăn
503
Thu dng Tng dc An Iĩnh Hong K6 Viem V ăn
505
Khăc lại cuon binh thu Kim thangmthap nhị tr V n
506
Tua sch Kỷ sụ tan bien V n
507
Tua cuon Nhị Vị tập V đn
508
Thu gửi Tong dc Thanh Ha Ton Tht Hnh Vn
510
Họa tho anh Thieu Vn gủi thăm anh Luong Hien
511
CU DI
515
Cu tho đng ghi nho
523
E Nguời đuơng thi viết về Đặng Huy Tru
539
G Nien biếu
545

Thng tin thư mục