Đặc trưng và ngôn ngữ điện ảnh

B́a trước
Văn Hóa, 1984 - 231 trang
0 Bài đánh giá

Từ bên trong sách

Nội dung mọi người đang nói đến - Viết bài đánh giá

Chúng tôi không t́m thấy bài đánh giá nào ở các vị trí thông thường.

Nội dung

Phần 1
4
Phần 2
5
Phần 3
37

12 phần khác không được hiển thị

Thuật ngữ và cụm từ thông dụng

Thông tin thư mục